VÝTAHY

Dlouhodobě působíme v oblasti výtahové techniky. V naší nabídce je:

 • výroba výtahových rozváděčů
 • dodávka výtahových komponentů, příslušenství a kompletních elektroinstalací výtahů
 • montáž rozváděčů a elektroinstalací

Provedení výtahových rozváděčů

 • strojovnové provedení

Rozváděče pro pro toto provedení se vyrábí do klasických ocelopechových skříní, které se umístí do strojovny výtahu. Rozměry skříně určuje specifikace konkrétního výtahu a dispozice strojovny.

 • bezstrojovnové provedení

U tohoto provedení bývá nutností rozdělit rozváděč na několik vzájemně propojených částí. Ty jsou umístěny podle možností do šachty výtahu a na nástupiště (futro výtahových dveří, zazděná rozváděčová skříňka).

Řídící systémy

 • Banel JB-2005

Mozkem našich rozváděčů je standardně výtahový řídicí systém Banel JB-2005. Tento systém se vyznačuje robustním provedením základní desky i doplňujících komponent. Mikroprocesorový řídící a kontrolní systém ve spolupráci se silovou částí rozváděče splňuje požadavky ČSN EN 81-1 ČSN EN 81-2 a ostatních souvisejících norem. Systém disponuje v základní výbavě širokým spektrem použitelných funkcí, které pokryjí všechny požadavky běžně realizovaných aplikací. Základní deska systému se v případě potřeby dá modulárně rozšířit pomocí Řídicí desky kabiny.

 • EKM

Další možností je řídící systém EKM. Tento mikroprocesorový systém z dílny německých vývojářů byl navržen na vysoké úrovni specializace a podle aktuálních evropských trendů bylo vytvořeno již několik produktových řad. Aktuálně používáme řadu EKM66. Tento systém je charakterizován minimalizací z pohledu hardwarového provedení.

 • relé

Pro aplikace kde není potřeba řízení mikroprocesorovým systémem (zvedací/naklápěcí plošiny, jídelní výtahy, spouštědla sudů…) je možné použití jednoduchých reléových rozváděčů.

Frekvenční měniče

 • Fuji

Mimořádná robustnost, spolehlivost a přetížitelnost frekvenčních měničů Fuji Electric je činí ideálními pro použití na výtazích. K tomu přispívá dlouholeté know-how a řada zkušeností z předchozích generací a speciálních verzí software pro výtahové aplikace.

Aktuálně nejnovější modelovou řadou je Fuji FRENIC-Lift (LM2A). Tento frekvenční měnič se všemi moderními vlastnostmi a funkcemi, co se týče bezpečnosti, komunikací, mechanického provedení, řízení všech možných strojů apod., je posledním výsledkem dlouholetého dosavadního vývoje.

Certifikované řešení aktuálně žádaných funkcí je samozřejmostí (bezstykačové provedení, monitoring brzd pro dodržení hlídání nekontrolovaného pohybu kabiny „UCM“, funkce bezpečného vypnutí točivého momentu „STO“, čítač změn směru jízdy pro potažená lana/řemeny výtahu).

 • Vacon

VACON NXP je vzduchem chlazený frekvenční měnič, který lze použít ve všech aplikacích, kde je vyžadována spolehlivost, robustní parametry, přesnost a výkon. Tyto frekvenční měniče jsou k dispozici ve výkonovém rozsahu od 0,55 do 2 000 kW.

VACON NXP nabízí výkonnou řídicí platformu pro všechny náročné aplikace pohonů. Mikrořadič poskytuje výjimečný výkon i malý půdorys. Měnič VACON NXP podporuje jak asynchronní motory, tak motory s permanentními magnety, v režimu řízení bez zpětné vazby i se zpětnou vazbou.

Kabinová tabla, stanicové přivolávače

Standardně používáme dva typy kabinových tabel a stanicových přivolávačů. Jsou to provedení „rovný plech“ a „povrchová montáž“. Vybavenost záleží na požadavku konkrétní aplikace (tlačítka, displej, šipky, blokace volby, požární jízda…).

 • Kabinová tabla
 • Stanicové přivolávače